Disclaimer

Tellington TTouch® is een op zichzelf staande methode. Het is echter belangrijk te beseffen dat TTouch niet bedoeld is om het advies van een professionele dierenarts te vervangen. TTouch kan wel een belangrijke en nuttige aanvulling zijn op een behandeling van een dierenarts of therapeut.

De TTBN kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden, onvolledigheid en mogelijke gevolgen, ontstaan door het opvolgen van haar adviezen of voortvloeiende uit de gegeven informatie.