Tellington TTouch® Methode

Er zijn twee belangrijke pijlers in de werkwijze:

Als eerste zijn daar de TTouches. De Tellington TTouch® Methode kent ruim 35 TTouches (zachte, bewuste manier van aanraken). Deze zijn allemaal vernoemd naar dieren. De meest opvallende/bekendste aanraking is die waarbij de huid in een één en een kwart cirkel wordt meegenomen in de beweging.

Verder wordt gewerkt met leidoefeningen: Het dier wordt op een speciale manier door een parcours geleid. Dit parcours bestaat uit diverse materialen op de grond. Het tempo is laag en er worden pauzes ingelast om het dier te laten verwerken wat het met zijn eigen lichaam doet.

De TTouches en leidoefeningen stimuleren het dier tot verandering van houding en gewoontes. Oude (gedrags)patronen worden losgelaten en er ontstaat ruimte om anders, beter te bewegen. Hierdoor ontstaat een ontspanning die het leren bevordert en zelfs genezingsprocessen kan stimuleren.

Het effect is telkens weer bijzonder; het dier ervaart de verandering en raakt in de regel oprecht geïnteresseerd in het leren en ervaren van nieuwe dingen.

* De Tellington TTouch® Methode is makkelijk te leren en eenvoudig te gebruiken; door veel praktische ervaring op te doen, wordt de
   effectiviteit van de werkwijze nog aanzienlijk vergroot.

* Doordat leren van en met elkaar zo verweven zit in de filosofie van Tellington TTouch®, is de methode steeds in beweging en
   ontwikkeling.

* Daar waar de methode in eerste instantie voor dieren is ontwikkeld, wordt het ook steeds vaker en met veel succes op mensen
   toegepast, vooral in de zorg. Een aantal jaren geleden is hieruit TTouch for You ontstaan als aparte methode.

* De Tellington TTouch® Methode vervangt nooit de behandeling van een dierenarts!

Zie voor meer informatie de pagina's Paarden, Gezelschapsdieren en Andere dieren.


Wetenschappelijk onderzoek

Het effect van TTouch® is verrassend positief. De praktijk wijst uit dat zowel mens als dier een diepe rust ervaren, dat de aanraking ontspannend werkt en dat het lichaam bij klachten een vermindering laat zien of een sneller herstel na een blessure.

Deze bevindingen zijn niet alleen gebaseerd op beleving, maar ook wetenschappelijk onderzocht. Hierbij werd het volgende aangetoond:

* Bloed- en hartfrequentie komen meetbaar in balans

* Hersengolven harmoniseren

* Hersenen komen aantoonbaar in de bewustzijnstoestand “Awakened Mind”

* Vier hersengolven, alfa, bèta , thèta en delta, worden gelijkmatig geactiveerd waardoor de hersenen tot optimale prestaties in staat
   zijn

* Informatie kan vrij stromen tussen alle lagen van bewustzijn, waardoor de concentratie verbetert en de helderheid verhoogt

Anne Wise, expert biofeedback en hersenstroomanalyse en onderzoeker Maxwell Cade hebben proeven gedaan met bovenstaande uitkomsten als resultaat. Zij gebuikten tijdens hun proeven de door Cade ontwikkelde ‘Mind Mirror’, vergelijkbaar met een EEG.

Meer informatie over deze proeven en ander wetenschappelijk onderzoek vind je op www.themindmirror.com en op https://www.institutefortheawakenedmind.com.