TTouch® voor honden

De Tellington TTouch® Methode is geschikt voor alle honden, ongeacht leeftijd, functie, ras en opleidingsniveau.

Het effect van werken met deze methode is:

* De fysieke, mentale en emotionele balans van de hond wordt gestimuleerd
* De relatie tussen hond en mens verbetert en wordt harmonischer
* Het leervermogen van de hond wordt vergroot, doordat vanuit rust wordt gewerkt
* De mens leert de taal van de hond begrijpen
* De hond wordt socialer in de omgang met andere honden.

Tellington TTouch® zorgt voor een goed onderling contact gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. Zij is een bijzondere goede hulp bij angst, pijn, agressie, blessures en gewrichtsproblemen.

De Tellington TTouch® Methode gebruikt verschillende technieken:

TTouches: Heel lichte, zachte, maar diep werkende aanrakingen
Grondwerk: Leiden over, door en langs elementen de "Playground of Higher Learning"
Hulpmiddelen: Tuigen, lijnen, bandages ("bodywraps")
Visualiseren: Je goed voorstellen wat je van en met je hond wilt.

TTouches

Er is een groot aantal verschillende TTouches. De bekendste is die waarbij de huid wordt bewogen met behulp van een lichte één en een kwart draaibeweging. Verder zijn er lifts (waarbij de huid licht heen en weer wordt bewogen) en slides (strijken) en zacht bewegen van een lichaamsdeel zoals de  poten, de oren en de staart.
Alle TTouches brengen meer evenwicht in hoofd en lichaam. Ze vergroten het lichaamsbewustzijn en kunnen het zelfgenezend vermogen van het lichaam versterken. TTouches kunnen ook worden ingezet ter ondersteuning van de behandelingen van dierenartsen en fysiotherapeuten. Let wel:  TTouches vervangen nooit een dierenarts of specialist!

Grondwerk

Bij het grondwerk wordt de hond over, door en tussen de elementen van het grondwerkparcours geleid. Deze grondwerkoefeningen noemen we de "Playground of Higher Learning".
Het werken met deze elementen spreekt het evenwichtsorgaan, de gevoeligheid en de ruimtelijke waarneming van de hond aan. Hierdoor verbetert de coördinatie en lichaamsbewustzijn.
De begeleider van de hond leert hierbij duidelijk, met aandacht en zelfverzekerd te leiden. De begeleider leert bovendien lichte signalen te gebruiken. Met grondwerk wordt de balans van de hond verbeterd en er ontstaat een fijne samenwerking tussen hond en mens.

                                Vervolg basiscursus TTouch

Hulpmiddelen

Bandages die op verschillende manieren om een hond heen aangebracht worden helpen de hond meer lichaamsbewustzijn te ontwikkelen. Bij situaties waarin de hond onrustig of angstig is, kan dit helpen bij het kalmeren en de emotionele balans hervinden.

                                                            Shelley 1


Tuigen die we gebruiken zijn afgestemd op het hondenlijf waarbij optimale beweging mogelijk is en zorgen voor veiligheid en duidelijkheid.
Lijnen en bewuste lijnvoering bieden veiligheid, structuur en sturing op een respectvolle manier.

Visualiseren

Bij het werken met TTouch stem je af op wat de hond nodig heeft. Door je doel voor ogen te hebben en te visualiseren, schep je een respectvol kader waarbinnen de hond en jij in goede harmonie kunnen samenwerken.
Alle oefeningen worden altijd per moment individueel aan het mentale en fysieke prestatievermogen van hond en mens aangepast.

Praktijkgerichte methode

De Tellington TTouch® Methode is zeer praktijkgericht: voor concrete problemen zijn concrete oplossingen te vinden vanuit een positieve, opbouwende kijk op de situatie.
Deze methode is uitstekend geschikt om jonge honden zonder stress op te voeden en voor te bereiden op bv grooming en dierenartsbezoek.
Tellington TTouch verbetert de prestaties van sporthonden en maakt betrouwbare partners en maatjes van gezelschapshonden.
Anders gezegd: de Tellington TTouch® Methode biedt de basis voor een mooi leven samen.