Nederland

De TTBN is een samenwerkingsverband van alle Tellington TTouch practitioners uit het Nederlandse taalgebied.

De beroepsvereniging onderhoudt nauwe banden met Linda Tellington-Jones en er is geregeld contact met het TTouch® bureau in Amerika, Canada en de Europese landen..

Doel
De TTBN stelt zich ten doel
• de bekendheid van de Tellington TTouch methode in Nederland te bevorderen
• het gezicht en vertegenwoordigend orgaan te zijn voor het Nederlandstalig publiek en de internationale Tellington TTouch methode organisatie(s)
• afgestudeerde en nog in opleiding zijnde practitioners van elkaar te laten leren door ervaringen te delen en uit te wisselen (intervisie)
• kwaliteitsbewaking.

Activiteiten
De TTBN ontplooit de volgende activiteiten
• informatievoorziening via de algemene Nederlandse Tellington TTouch methode website
• twee tot drie keer per jaar overleg (afstemming - organisatorische zaken)
• kwaliteitsbewakende en -waarborgende activiteiten waaronder het opzetten van intervisiegroepen, oefendagen, bijscholing, registratiesysteem.

De TTBN bestaat uit verschillende soorten leden: Instructors, Practitioners, Practitioners in Opleiding en Donateurs. Uiteraard heeft de TTBN ook een Bestuur dat bestaat uit tenminste een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Liefst is er ook nog een aantal algemene bestuursleden, zodat de taken goed verdeeld kunnen worden.

Lidmaatschap van de TTBN maakt het mogelijk te assisteren bij de opleiding waar jij Practitioner van bent in binnen- en buitenland. Met het assisteren verzamel je accreditatiepunten die je nodig hebt om aan te tonen dat je zorgt dat jouw kennis up to date is.

Het lidmaatschap kost 75 euro per jaar als je Practitioner bent. Practitioners in opleiding betalen de helft. Een nieuw lid betaalt eenmalig een bedrag van 25 euro administratiekosten. Ben je geslaagd voor je examen Practitioner, dan krijg je het lidmaatschap het eerste jaar na je examen cadeau van de TTBN. (Dit laatste geld alleen voor de eerste keer dat je Practitioner wordt...)

Om lid te worden stuur je een mail naar info@ttouch-tteam.nl met daarin je gegevens en dat je lid wilt worden.