Nederland

De TTBN is een samenwerkingsverband van TTEAM en Tellington TTouch practitioners uit het Nederlandse taalgebied.

De TTBN onderhoudt nauwe banden met Linda Tellington-Jones en er is geregeld contact met het TTEAM® bureau in Amerika, Canada en de Europese landen..

Doel
De TTBN stelt zich ten doel
• de bekendheid van de Tellington TTouch methode in Nederland te bevorderen
• het gezicht en vertegenwoordigend orgaan te zijn voor het Nederlandstalig publiek en de internationale Tellington TTouch methode organisatie(s)
• afgestudeerde en nog in opleiding zijnde practitioners van elkaar te laten leren door ervaringen te delen en uit te wisselen (intervisie)
• kwaliteitsbewaking

Activiteiten
De TTBN ontplooit de volgende activiteiten
• informatievoorziening via de algemene Nederlandse Tellington TTouch methode website
• twee tot drie keer per jaar overleg (afstemming - organisatorische zaken)
• kwaliteitsbewakende en -waarborgende activiteiten waaronder het opzetten van intervisiegroepen, bijscholing, registratiesysteem.

Lidmaatschap van de TTBN maakt het mogelijk te assisteren bij de opleiding waar jij Practitioner van bent. Met het assisteren verzamel je accreditatiepunten die je nodig hebt om aan te tonen dat je zorgt dat jouw kennis up to date is.

Het lidmaatschap kost 75 euro per jaar als je Practitioner bent. Practitioners in opleiding betalen de helft. Ben je geslaagd, dan krijg je het lidmaatschap het eerste jaar na je examen cadeau van de TTBN.